Chia sẻ về TaynguyenSoul

Chương trình Chia Sẻ Để Nhận Quà có các điều kiện và quy định sau:

  1. Mỗi khách hàng chỉ được tham gia chương trình một lần, tức là nếu đã nhận quà tặng miễn phí từ chương trình thì không được phép tham gia lại.
  2. Để nhận được quà tặng miễn phí, khách hàng phải chia sẻ thông tin về sản phẩm của TaynguyenSoul tại các nền tảng social. Chính xác hơn, khách hàng phải chia sẻ thông tin về sản phẩm tại các mạng xã hội như Facebook, Tiktok. Sau khi chia sẻ thông tin, khách hàng sẽ nhận được 250g Signature hoặc 250g Mashup miễn phí.
  3. Sau khi đã chia sẻ thông tin, khi khách hàng đặt hàng lần tiếp theo, họ phải cung cấp link chia sẻ của mình. Sau khi xác nhận rằng link chia sẻ là hợp lệ, khách hàng sẽ nhận được quà tặng miễn phí.