Chúng tôi đang cố gắng cập nhật thêm thông tin quy trình đóng gói hoàn thiện sản phẩm. Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé!